Васильовата къща

В Комщица се намира черквата "Света Троица", която е обявена за национален паметник на културата.Църквата е еднокорабна, едноапсидна,изградена е от дялан камък, споен с хоросан. Реставрирани са всички икони в храма, пана, дяконска и царска двер от иконостаса, както и половината иконостас. Иконостасът и иконите са с голяма художествена стойност. Според проф. д-р Атанас Божков той е един от най-хубавите от залеза на българското Възраждане - полихромиран, позлатен и с ажурна резба, като цяло е с великолепна цветова хармония. Иконите са от самоковски майстори. Царският ред икони са от Никола Йованов (Образописов) от 1872 - 1873 г.

На 06.07.2008 г. е осветена новата камбанария, която е построена на мястото на старата, като архитектурния стил е запазен напълно.