Васильовата къща

Манастирът "Св. Николай Летни" - гр. Годеч. В него има нов храм и античен римски храм от II-IV век - национален паметник на културата.

Наличието на два олтара и квадровият градеж от масивни каменни блокове са превърнали храма в уникална находка без аналог в България.

Интересен е фактът, че римският храм в Титси (Англия) по вид, градеж, датировка и разположение напълно съответства на нашия.